Bạn cần biết

Hướng dẫn lắp đặt hệ thống tưới nhỏ giọt

Hệ thống thường bao gồm: 1. Hệ thống xử lý trung tâm 2. Hệ thống đường ống dẫn nước (đường trục và đường nhánh) 3. Ống nhỏ giọt cuốn quanh gốc. Các bộ phận, thiết bị hệ thống như sau: 1. Bơm nước (hoặc bể nước): Bà con có thể sử dụng bơm trực tiếp hoặc nguồn nước từ bể […]